اخذ مجوز سمتا و عضویت در شبکه همکاران

پنجشنبه
96/4/8

شرکت بهسان در حوزه فناوری اطلاعات (نرم افزار) با سطح مجاز  همکاری D-E2  موفق به احذ این مجوز نموده است.